Общински профили

Промяна на добавената стойност по факторни разходи, 2011-2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ