Общински профили

Ръст на средната брутна заплата, 2018-2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ